Preventie

Preventie bij kinderen

Het is belangrijk om kinderen van jongs af aan te leren hun tanden op een goede manier te poetsen en regelmatig de tandarts te bezoeken. De ervaring leert dat we hiermee echt gaatjes, tandvleesproblemen en vroegtijdig verlies van tanden en kiezen op latere leeftijd voorkomen.

Neem uw kind daarom vanaf de doorbraak van de eerste tand mee naar de tandarts. Dat kan bijvoorbeeld als u zelf voor een controlebezoek gaat. Als uw kind nog een baby is met één of een paar tandjes gaat het er niet om dat we in de mond kijken, maar we geven u graag goede adviezen voor wat betreft het poetsen en eet- en drinkmomenten. Het voorkomen van cariës (gaatjes) begint al op deze leeftijd! Daarnaast raken kinderen vertrouwd met de omgeving en met de medewerkers als zij vanaf jonge leeftijd de praktijk bezoeken.

Ook als kinderen al wat ouder zijn zien we ze graag minimaal 2 keer per jaar bij ons in de praktijk. De tandarts zal het gebit van uw kind controleren en met uw kind kijken of er nog hulp nodig is bij het poetsen. Regelmatig brengen kinderen bij ons in de praktijk een bezoek aan de preventie-assistente. Bijvoorbeeld voor een gebitsreiniging, een uitgebreide poetsinstructie of om samen te kijken naar het eet- en drinkpatroon.

Anders dan bij volwassenen worden de meeste tandartskosten voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar in principe vergoed door de zorgverzekering. Voor deze kosten geldt geen eigen risico. Dit geldt ook voor de kosten van een bezoek aan de preventie-assistente. Niet alle ouders zijn ervan op de hoogte dat de preventiebehandeling wordt vergoed.

Tandartskosten die voor kinderen tot 18 jaar uit de basisverzekering worden vergoed:

  • Tweemaal per jaar controle (periodiek preventief tandheelkundig onderzoek), op indicatie vaker.
  • Incidenteel consult.
  • Fluoridebehandeling. Maximaal tweemaal per jaar, op indicatie vaker.
  • Sealen.
  • Verwijderen van tandsteen en poetsinstructies (M-codes).
  • Röntgenfoto's, met uitzondering van röntgenfoto's welke nodig zijn voor orthodontie.

Preventie bij volwassenen

Preventieve zorg zetten we ook graag door bij onze volwassen patiënten, voorkomen is beter dan genezen. Uw tandarts zal tijdens de halfjaarlijkse controle met u bespreken of het noodzakelijk is om een afspraak te maken bij de mondhygiëniste, paro-nazorgassistent of preventie-assistent. Afhankelijk van de conditie van uw tandvlees wordt u naar één van deze collega’s verwezen voor een afspraak.

Als tandplak langere tijd aanwezig blijft op het tandoppervlak kan het verkalken en hard worden. Dit wordt tandsteen genoemd. Tandsteen ontstaat vooral vlak onder het tandvlees, achter en tussen uw tanden. Dit zijn namelijk de plekken die vaak lastiger te poesten zijn of misschien vergeten worden. Tandsteen kan niet meer verwijderd worden door goed te poesten en dient professioneel te worden weggehaald.

Om te voorkomen dat het tandsteen en/of plak weer terugkeert op het glazuur en zo ook een risico vormt voor cariës zijn er verschillende aspecten die hierin belangrijk zijn:

  • op de juiste manier poetsen
  • flossen, stoken of ragen
  • regelmatige controle bij de tandarts.

Tijdens een behandeling bij de mondhygiëniste, paro-nazorgassistente of preventie-assistente wordt er, naast de reiniging, individuele instructie gegeven. Er wordt gekeken naar de poetstechniek en welke stokers en/of ragers het beste bij uw gebit passen. Ook kan er gekeken worden naar de eetgewoontes en wat dit kan veroorzaken aan het glazuur. Kortom; alles om er samen voor te zorgen het gebit goed mogelijk te verzorgen en problemen te voorkomen.